Z dniem 01.09.2023 r. nastąpiło przejęcie conSup Polska Sp. z o.o. przez Balcerzak Sp. z o.o.
We wszystkich sprawach dotyczących conSup Polska Sp. z o.o. prosimy kontaktować się z Balcerzak Sp. z o.o.